OASE

Kemenangan Hakiki, Ketika Mudik dalam Dekapan Sang Khaliq

“Hai jiwa yang tenang! Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai-Nya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hamba-Ku, masuklah ke dalam surga-Ku. (QS XXX, al-Fajr [89]. 27-30).

Nabi Saw menyatakan, “Sesungguhnya Sorga itu memiliki sebuah pintu, disebut ar-Rayyan (pemuas dahaga). Dipanggil pada hari Kiamat, ‘Manakah orang-orang yang sukses melaksanakan shaum?’ Apabila orang yang terakhir dari mereka telah masuk, maka pintu itu pun ditutup”. (H.R. Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Said). []

Billahi Fi Sabilil Haq!

Shofyan Achmad

Laman sebelumnya 1 2 3

Artikel Terkait

Back to top button