MUAMALAH

 • Bayarlah Upah Pekerja Sebelum Keringatnya Kering

  Dalam Islam, pembahasan tentang upah termasuk dalam bahasan fikih muamalah berkenaan dengan ijarah (sewa menyewa). Secara istilah, ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan (kompensasi).…

  Read More »
 • Ketika Tak Ada Lagi Jual Beli dan Persahabatan

  Perdagangan dan persahabatan tidak bisa lepas dari kehidupan selama didunia, banyak diantara kita bisa melaluinya dengan selamat ada pula yang terjerumus kedalamnya. Selamat artinya memperoleh…

  Read More »
 • Jangan Sibuk Dunia Lupa Akhirat

  Semua urusan dunia bisa dibuat jelas, usaha tanpa batas tanpa kenal lelah membuat semua urusan akan menjadi jelas. Jelasnya urusan dunia yang seharusnya bisa menjadi…

  Read More »
 • Inilah Jenis Usaha dan Pekerjaan yang Diharamkan

  Allah Swt berfirman: “Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya.” (QS. Al Mulk :…

  Read More »
 • Inilah Hikmah Diharamkannya Riba

  Assalamualaikum wr wb. Islam tegas mengharamkan riba. Tapi kira-kira apa hikmah di balik pelarangan riba itu?. Terima kasih. Muhsin, Jakarta Selatan. Wa’alaikumsalam warahmatulahi wabarakatuh Pengharaman…

  Read More »
Back to top button