SYARIAH

 • Perumpamaan dalam Al-Qur’an

  Di dalam Al-Qur’an surat Az Zumaar ayat 27-31 Allah SWT berfirman:

  Read More »
 • Stop Budaya Suap

  Allah SWT berfirman: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta…

  Read More »
 • Mengoreksi Penguasa Itu Wajib

  Setiap Muslim mempunyai kewajiban ber-amar makruf nahi mungkar atau nasihat. Nasihat adalah hak dan kewajiban bagi setiap orang ketika menyaksikan kemungkaran atau kezaliman. Sebagaimana hadits…

  Read More »
 • Ijtihad Para Sahabat

  Disebutkan dalam Ash-Sahihain bahwa ketika Nabi Saw kembali dari Khandaq, tidak lama setelah meletakkan senjata dan mandi, Jibril datang kepadanya lalu berkata, “Apakah kamu sudah…

  Read More »
 • As-Sunnah: Pengertian dan Kedudukannya dalam Al-Qur’an

  As-Sunnah secara bahasa berarti jalan yang ditempuh (al-thariiqat al-masluukah).

  Read More »
 • Ketentuan Ijtihad dan Syarat-syarat Mujtahid

  Pada saat perang Bani Quraizhah, Rasul Saw menyampaikan kepada umat Islam, dengan sabdanya: “Ketahuilah, jangan sekali-kali seseorang di antara kalian shalat Ashar kecuali di Bani…

  Read More »
 • Delapan Tujuan Luhur Penerapan Syariat Islam

  Allah SWT mengutus Nabi Muhammad Saw dengan membawa Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

  Read More »
 • Perilaku Homoseksual Dilaknat Allah SWT

  Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan Dia berkata: “Ini adalah…

  Read More »
 • Pengelolaan Migas Cara Islam

  Menurut Islam, bahan tambang yang jumlahnya melimpah seperti minyak dan gas, adalah termasuk harta kepemilikan umum (publik ownership). Status pemiliknya selamanya adalah rakyat, tidak boleh…

  Read More »
 • Syariah Lindungi Minoritas

  Faktanya, ketika minoritas non-Muslim hidup di wilayah Islam mereka terlindungi dan bebas menjalankan agamanya. Sebaliknya, ketika umat Islam yang minoritas jika tidak dimurtadkan atau diusir,…

  Read More »
Back to top button