Kaaffah

  • AL-QUR'AN & HADITS

    Berislam secara Kaffah

    “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al…

    Read More »
Back to top button