Menolong

  • OASE

    Cara Menolong Orang yang Zalim

    Salah satu sikap ‘mahmudah’ yang dianjurkan dalam Islam adalah berbuat baik kepada semua orang, termasuk berbuat baik kepada orang yang zalim maupun yang dizalimi. Kalau…

    Read More »
Back to top button