Mumalah

  • MUAMALAH

    Inilah Hikmah Diharamkannya Riba

    Assalamualaikum wr wb. Islam tegas mengharamkan riba. Tapi kira-kira apa hikmah di balik pelarangan riba itu?. Terima kasih. Muhsin, Jakarta Selatan. Wa’alaikumsalam warahmatulahi wabarakatuh Pengharaman…

    Read More »
Back to top button