PASS

  • AGENDA DAKWAH

    Daurah Pembela Ahlussunnah

    Perkara al-amru bil ma’ruf wan nahyu ‘anil munkar (menyuruh berbuat yang ma’ruf dan melarang kemungkaran) menempati kedudukan yang agung. Di dalam surat at-Taubah, Allah ‘Azza…

    Read More »
Back to top button