Tabarruj

  • FIQH NISA

    Larangan Tabarruj untuk Perempuan

    Islam telah melarang perempuan melakukan tabarruj (menampakkan perhiasannya). Sedangkan yang dimaksud tabarruj menurut Imam Ibnu Mandzur dalam kamus Lisaan al-‘Arab adalah: “Wa al-tabarruj: idzhaar al-mar`ah…

    Read More »
Back to top button