SAKINAH

Amunisi Ibu Tangguh Zaman Now

Muslimah menggendong anak

Oleh: Selvi Sri Wahyuni Spdi.

Kehormatan, kemuliaan serta peran ibu zaman now semakin hari semakin bergeser. Dalam kondisi sekarang amat jauh gambaran kehormatan dan kemuliaan seperti yang Rasulullah sebutkan. Sistem kapitalisme telah merubah paradigma dan kedudukan wanita terutama seorang ibu. Ibu zaman now tak hanya dituntut menjadi pengatur rumah tangga namun sistem ini telah menuntut wanita untuk turut andil menyokong perekonomian keluarga.

Mahalnya biaya pendidikan,kesehatan dan biaya hidup seakan menjadi masalah yang tak pernah kunjung selesai. Sosok ibu yang lemah lembut penuh kesabaran dalam mendidik dan membesarkan putra putrinya kini harus menjadi perisai bagi keluarganya, ganasnya pergaulan diluar sana mengharuskan ibu zaman now senantiasa memantau anak-anaknya dalam bergaul. Penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas dan LGBT telah menjadi virus yang kian hari semakin merebak mengancam generasi. Liberalisme yang diusung telah menjadikan kemaksiatan berpayung hukum, sehingga suara kebenaran telah menjadi minoritas.

Sungguh ajaran Islam telah memuliakan dan menghormati kedudukan seorang wanita,baik disaat ia menjadi seorang anak, remaja dan saat menjadi seorang ibu. Bahkan kemuliaan seorang wanita dan kedudukan seorang ibu lebih mulia dibandingkan kedudukan seorang ayah, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah Saw.

“Wahai Rasulullah siapakah diantara manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Ibumu,jawab beliau.Kembali orang itu bertanya,kemudian siapa ya Rasulullah?Ibumu.Kemudian siapa tanya orang itu lagi? Ibumu, kemudian ayahmu, jawab beliau. (HR.Bukhari Muslim).

Kedudukan mulia seorang ibu adalah dikarenakan mengandung, melahirkan, membesarkan anak sejak dalam kandungan dan mendidiknya.

Ibu zaman now dituntut untuk senantiasa update berita terkini. Jangan sampai seperti handphone tanpa kuota. Senantiasa mempersiapkan amunisi sebagai senjata menghadapi perkembangan zaman now..

Berikut amunisi yang harus di siapkan ibu zaman now:

1. Menuntut ilmu

Cukup banyak dalil yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan manfaat ilmu. “Ilmu lebih mulia daripada harta, karena ilmulah yang menjaga dan memelihara pemiliknya, sedangkan harta, yang empunyalah yang memelihara dan menjaganya,” Ali bin Abi Thalib

2. Mengamalkan ilmu

Firman Allah:

ﻗُﻞْ ﻫَﻞْ ﻳَﺴْﺘَﻮِﻱ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻻ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ ﺇِﻧَّﻤَﺎ ﻳَﺘَﺬَﻛَّﺮُ ﺃُﻭﻟُﻮ ﺍﻷﻟْﺒَﺎﺏِ ‏( ٩ )

“Katakanlah: ‘Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang yang berakal-lah yang dapat menerima pelajaran. (Q.S. Az-Zumar: 9)

Demikian juga semisal hadits Nabi saw.:

ﻣﻦ ﻳُﺮِﺩِ ﺍﻟﻠﻪُ ﺑﻪ ﺧﻴﺮًﺍ ﻳُﻔَﻘِّﻬْﻪُ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪِّﻳْﻦِ

Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya maka Allah akan membuat dia faqih (paham) tentang ilmu agama.

Maksudnya adalah orang yang dikendaki kebaikan oleh Allah adalah orang yang diberi ilmu dan mengamalkan ilmunya. Adapun orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmu maka tercela, karena jelas ilmunya akan menjadi bumerang baginya.

3. Berdakwah

Tugas dakwah adalah kewajiban bagi setiap muslim. Setiap pribadi muslim yang telah baligh dan berakal, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kewajiban untuk mengemban tugas dakwah. Setiap individu dari umat Islam dianggap sebagai penyambung tugas Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassallam untuk menyampaikan dakwah.

Berdakwah adalah tugas mulia dalam pandangan Allah Subhanahu Wata’ala , sehingga dengan dakwah tersebut Allah menyematkan predikat khoiru ummah (sebaik-baik umat) kepada umat Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wassallam.

ﻛُﻨﺘُﻢْ ﺧَﻴْﺮَ ﺃُﻣَّﺔٍ ﺃُﺧْﺮِﺟَﺖْ ﻟِﻠﻨَّﺎﺱِ ﺗَﺄْﻣُﺮُﻭﻥَ ﺑِﺎﻟْﻤَﻌْﺮُﻭﻑِ ﻭَﺗَﻨْﻬَﻮْﻥَ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻤُﻨﻜَﺮِ ﻭَﺗُﺆْﻣِﻨُﻮﻥَ ﺑِﺎﻟﻠَّـﻪِ … ﴿١١٠ ﴾

“Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.” (QS: Ali Imran 110)

4. Bersabar

Allah Ta’ala berfirman:

ﻳَﺎﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺀَﺍﻣَﻨُﻮﺍ ﺍﺻْﺒِﺮُﻭﺍ ﻭَﺻَﺎﺑِﺮُﻭﺍ ﻭَﺭَﺍﺑِﻄُﻮﺍ ﻭَﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗُﻔْﻠِﺤُﻮﻥَ

“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negeri kalian) dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung.” (Ali ‘Imran: 200)

Dan Allah Ta’ala berfirman:

ﻭَﻟَﻨَﺒْﻠُﻮَﻧَّﻜُﻢْ ﺑِﺸَﻲْﺀٍ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺨَﻮْﻑِ ﻭَﺍﻟْﺠُﻮﻉِ ﻭَﻧَﻘْﺺٍ ﻣِﻦَ ﺍﻷَﻣْﻮَﺍﻝِ ﻭَﺍﻷَﻧْﻔُﺲِ ﻭَﺍﻟﺜَّﻤَﺮَﺍﺕِ ﻭَﺑَﺸِّﺮِ ﺍﻟﺼَّﺎﺑِﺮِﻳﻦَ

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepada kalian, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.” (Al-Baqarah:155)

Itulah amunisi yang harus kita persiapkan untuk menjadi ibu tangguh zaman now ditengah gempuran perang pemikiran.

Artikel Terkait

Back to top button