TELADAN

Ja’far bin Abu Thalib, Saat Masih Kafir pun Tiga Kemaksiatan Ini Tidak Dilakukan

Ja’far dan istrinya keluar dari Habasyah dan menuju Madinah, menyusul Rasulullah dan sahabat yang telah lama berhijrah dari Mekkah pada tahun ketujuh hijriyah.

Tak lama tinggal di Madinah, pada awal tahun kedelapan hijriyah, Rasulullah menyiapkan pasukan untuk melawan tentara Romawi di Mu’tah. Ja’far adalah komandan perang kedua yang ditunjuk Rasulullah bila komandan yang pertama, Zaid bin Haritsah, syahid. Dan benarlah, Ja’far pun akhirnya turut syahid dalam perang tersebut.

Ketika mendengar kabar Ja’far telah syahid, Rasulullah Saw bersabda, “Aku melihat, sungguh Ja’far berada di surga. Dia mempunyai dua sayap berlumuran darah dan bertanda di kakinya.”

Farah Abdillah

Laman sebelumnya 1 2
Back to top button