Baha'iyyah

  • ALIRAN SESAT

    Baha’iyyah Mazhab Sesat

    Baha’iyyah adalah suatu mazhab yang bersumber dari Syiah Itsna ‘Asyariyyah. Meskipun Prof Dr Muhammad Abu Zahrah memasukkan mazhab ini ke dalam bukunya, Tarikh al-Mazhahib al-Islamiyyah,…

    Read More »
Back to top button