Bongkar Makam

  • MASAIL FIQHIYAH

    Hukum Membongkar Kuburan

    Membongkar kuburan di dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah “Nabsyu al Qubur“. Nabsy berarti menampakkan sesuatu yang dulunya tersembunyi, atau mengeluarkan sesuatu dari dalam…

    Read More »
Back to top button