Ibnu Taimiyyah

  • ORMAS ISLAM

    Mengenal Wahhabiyyah

    PENGANTAR: Guru Besar Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Prof. Dr. Muhammad Abu Zahrah, dalam kitabnya “Tarikh Al Madzahib Al Islamiyah” (Penerbit Gaya Media Pratama, 2011, menerbitkan…

    Read More »
Back to top button