ketetapan

  • OASE

    Ridha dengan Ketetapan-Nya

    “Sesungguhnya besarnya pahala tergantung dengan besarnya ujian. Sesungguhnya, apabila Allâh mencintai suatu kaum, maka Dia akan mengujinya. Siapa yang ridha dengan ujian itu, maka ia…

    Read More »
Back to top button