Pelita

  • Mencari Ulama Pelita dalam Kegelapan

    Ulama adalah sosok teladan. Ucapan dan perangainya digugu dan ditiru masyarakat awam. Ulama adalah gudangnya ilmu, penebar nasihat dan penengah pertikaian. Ia membawa kemashlahatan ummat…

    Read More »
Back to top button