Sastra

  • NUIM HIDAYAT

    Akal, Adab dan Kejayaan Bangsa

    “Berjuanglah untuk memperoleh pelbagai ilmu dan peliharakan. Wahai pemuda jika kamu dapat menyebarkan ilmu niscaya kamu yang sempurna keperwiraannya. Himpunlah pelbagai kitab yang diciptakan. Allah…

    Read More »
Back to top button