AL-QUR'AN & HADITS

Urgensi Membaca dan Berinteraksi dengan Al-Qur’an

“Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya, maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih.” (Luqman: 7)

“Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan Kami akan mengumpulkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta.” (Thaha: 124)

“Jika datang kepadamu petunjuk dari-Ku, maka (ketahuilah) barang siapa mengikuti petunjuk-Ku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.” (Thaha: 123)

Rasulullah Saw bersabda: “Aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh kepadanya maka kalian tidak akan tersesat selamanya yaitu kitabullah (Al-Qur’an) dan Sunnah Rasul-Nya.” (HR. Malik).

Adapun ijma’ (kesepakatan para ulama), para ulama telah berijma’ bahwa seorang muslim wajib mengamalkan Al-Qur’an. Dan mengamalkan Al-Qur’an itu tidak mungkin dilakukan tanpa membaca Al-Qur’an dan berinteraksi dengannya seperti memahaminya dan mempelajarinya.

Berdasarkan Al-Qur’an, As-Sunnah dan ijma’ di atas maka hukum mengamalkan Al-Qur’an adalah wajib ‘ain. Maknanya,, berdosa bagi setiap muslim yang tidak mengamalkan Al-Qur’an.

Untuk memgamalkan Al-Qur’an, maka kita harus membaca, memahami dan mempelajari Al-Qur’an. Karena, bagaimana mungkin kita mengamalkan Al-Qur’an jika kita tidak membacanya dan tidak pula memahaminya. Bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan Al-Qur’an jika kita tidak mempelajarinya. Itu tidak mungkin.

Oleh karena itu, kita wajib membaca dan memahami Al-Qur’an terlebih dahulu. Setelah membaca dan memahaminya, baru kemuadian kita bisa mengamalkannya. Begitu pula mempelajarinya terlebih dahulu, barukemudian kita bisa mengamalkannya. Bila tidak, mustahil mengamalkannya atau sulit mengamalkannya secara benar.

Mendapat Banyak Keutamaan dan Keuntungan

Sungguh beruntung orang yang membaca Al-Qur’an dan berinteraksi dengannya. Banyak keutamaan dan keuntungan yang diperuntukkan kepada orang yang membaca Al-Qur’an dan berinteraksi dengannya. Keuntungan itu diperoleh baik di dunia saat ini maupun di akhirat nanti.

Laman sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8Laman berikutnya

Artikel Terkait

Back to top button