AL-QUR'AN & HADITS

Urgensi Mengamalkan As-Sunnah

Allah ta’ala berfirman, “Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (An-Nisa’: 65).

Rasulullah shallahu ‘alaihi wa salam bersabda, “Barangsiapa yang membenci Sunnahku maka ia bukan termasuk golonganku.” (HR. Al-Bukhari).

Amalkan As-Sunnah, Tinggalkan Bid’ah

Mengingat pentingnya mengamalkan As-Sunnah, maka mari kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari dan meninggalkan bid’ah yang merupakan lawan dari As-Sunnah yang diharamkan oleh Rasul shallahu ‘alaihi wa salam agar hidup kita berkah, sejahtera, bahagia, dan selamat di dunia dan di akhirat.

Mengamalkan As-Sunnah itu bermakna melakukan apa yang diperintahkan, ilakukan atau ditetapkan oleh Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam, membela, mensyi’arkan dan menghidupkan Sunnah beliau, serta meninggalkan bid’ah.

Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk untuk mengamalkan As-Sunnah. []

Ustaz Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA., Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Provinsi Aceh.

Laman sebelumnya 1 2 3 4

Artikel Terkait

Back to top button